Austràlia

País (Mapa)
Austràlia
Superfície km²
7.692.024
Població estimada en milers juliol de 2015
23.969,00
Densitat estimada h/km² (2015)
3,10
Capital
Canberra
Llengua
Unitat monetària
dòlar australià
Població darrer cens
21.727.158
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,30
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
80,50
Població urbana (%) 2014
89,30
Arròs (1.000 t) 2014
819,00
Blat (1.000 t) 2014
25.303,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
390,00
Patates (1.000 t) 2014
1171.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
2.317,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
731,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
360,90
Aviram (1.000 t) 2013
1.098,50
Pesca (1.000 t) 2013
232,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
11,60
Prats i pastures
88,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.531.282
PNB $ EUA 2013 (per capita)
65600
% Població activa (2014) Agricultura
2,60
% Població activa (2014) Indústria
20,80
% Població activa (2014) Serveis
69,50
Importació % PNB 2014
21,40
Exportació % PNB 2014
20,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,50
IDH Índex 2013
2,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,60
Kilocalories al dia per capita 2014
3.350
Telèfon fix 100 hab 2013
44,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
106,80
Usuaris internet 100 hab 2011
79,00
Diaris per 1.000 hab 2004
155,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
38,00
Habitants per habitatge 2005
2,60