Àustria

País (Mapa)
Àustria
Tipus d’estat
Superfície km²
83.871
Població estimada en milers juliol de 2015
8.544,60
Densitat estimada h/km² (2015)
101,90
Capital
Viena
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
8.401.940
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,40
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
79,10
Població urbana (%) 2014
65,90
Blat (1.000 t) 2014
1.804,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
2.334,40
Patates (1.000 t) 2014
750.60
Carn bovina (1.000 t) 2013
228,90
Carn ovina (1.000 t) 2013
8,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
479,90
Aviram (1.000 t) 2013
231,60
Pesca (1.000 t) 2013
3,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
47,50
Prats i pastures
50,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
428.321
PNB $ EUA 2013 (per capita)
50420
% Població activa (2014) Agricultura
4,30
% Població activa (2014) Indústria
26,10
% Població activa (2014) Serveis
69,70
Importació % PNB 2014
49,90
Exportació % PNB 2014
53,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
24,90
IDH Índex 2013
21,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,90
Kilocalories al dia per capita 2014
3.780
Telèfon fix 100 hab 2013
39,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
156,20
Usuaris internet 100 hab 2011
80,00
Diaris per 1.000 hab 2004
311,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
77,00
Habitants per habitatge 2005
2,30