Azerbaidjan

País (Mapa)
Azerbaidjan
Tipus d’estat
Superfície km²
86.600
Població estimada en milers juliol de 2015
9.754,00
Densitat estimada h/km² (2015)
112,60
Capital
Bakú
Llengua
Unitat monetària
manat
Població darrer cens
8.922.447
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
45,40
Taxa total de fecunditat 2015
2,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
74,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
67,80
Població urbana (%) 2014
54,40
Arròs (1.000 t) 2014
2,70
Blat (1.000 t) 2014
1.407,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
203,60
Patates (1.000 t) 2014
819.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
123,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
76,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,70
Aviram (1.000 t) 2013
95,00
Pesca (1.000 t) 2013
1,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,80
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
39,50
Prats i pastures
55,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
73.557
PNB $ EUA 2013 (per capita)
7814
% Població activa (2014) Agricultura
36,80
% Població activa (2014) Indústria
14,30
% Població activa (2014) Serveis
48,90
Importació % PNB 2014
26,20
Exportació % PNB 2014
43,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
9,80
IDH Índex 2013
76,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,40
Kilocalories al dia per capita 2014
3.046
Telèfon fix 100 hab 2013
18,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
107,60
Usuaris internet 100 hab 2011
50,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
75,00
Habitants per habitatge 2005
4,70