Bahrain

País (Mapa)
Bahrain
Tipus d’estat
Superfície km²
741
Població estimada en milers juliol de 2015
1.377,20
Densitat estimada h/km² (2015)
1.858,60
Capital
Al-Manama
Llengua
Unitat monetària
dinar de Bahrain
Població darrer cens
1.234.571
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
2,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
8,70
Taxa total de fecunditat 2015
2,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
75,90
Població urbana (%) 2014
88,70
Patates (1.000 t) 2014
0.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
1,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
3,90
Aviram (1.000 t) 2013
6,30
Pesca (1.000 t) 2013
15,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
35,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
16,30
Prats i pastures
47,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
32.898
PNB $ EUA 2013 (per capita)
24695
% Població activa (2014) Agricultura
1,10
% Població activa (2014) Indústria
35,30
% Població activa (2014) Serveis
62,40
Importació % PNB 2014
47,90
Exportació % PNB 2014
74,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
18,80
IDH Índex 2013
44,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
95,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,60
Telèfon fix 100 hab 2013
21,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
165,90
Usuaris internet 100 hab 2011
77,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
18,00
Habitants per habitatge 2005
5,50