Bangladesh

País (Mapa)
Bangladesh
Tipus d’estat
Superfície km²
143.998
Població estimada en milers juliol de 2015
160.995,60
Densitat estimada h/km² (2015)
1.118,00
Capital
Dacca
Llengua
Unitat monetària
taka
Població darrer cens
144.043.697
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
35,70
Taxa total de fecunditat 2015
2,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
73,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
70,70
Població urbana (%) 2014
33,50
Arròs (1.000 t) 2014
52.231,00
Blat (1.000 t) 2014
1.302,30
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.525,00
Patates (1.000 t) 2014
9435.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
200,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
208,50
Aviram (1.000 t) 2013
217,90
Pesca (1.000 t) 2013
3.410,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
9,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
83,60
Prats i pastures
6,60
PNB $ EUA 2013 (en milions)
153.504
PNB $ EUA 2013 (per capita)
980
% Població activa (2014) Agricultura
47,50
% Població activa (2014) Indústria
17,70
% Població activa (2014) Serveis
35,30
Importació % PNB 2014
25,20
Exportació % PNB 2014
19,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
24,50
IDH Índex 2013
142,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
61,50
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,20
Kilocalories al dia per capita 2014
2.486
Telèfon fix 100 hab 2013
0,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
74,40
Usuaris internet 100 hab 2011
5,00
Habitants per habitatge 2005
5,70