Barbados

País (Mapa)
Barbados
Tipus d’estat
Superfície km²
430
Població estimada en milers juliol de 2015
284,20
Densitat estimada h/km² (2015)
661,00
Capital
Bridgetown
Llengua
Unitat monetària
dòlar de Barbados
Població darrer cens
277.821
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
10,10
Taxa total de fecunditat 2015
1,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
73,30
Població urbana (%) 2014
31,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,10
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,20
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
3,00
Aviram (1.000 t) 2013
15,60
Pesca (1.000 t) 2013
3,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
6,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
80,00
Prats i pastures
13,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
4.228
PNB $ EUA 2013 (per capita)
14854
% Població activa (2014) Agricultura
2,70
% Població activa (2014) Indústria
18,90
% Població activa (2014) Serveis
78,40
Importació % PNB 2014
49,90
Exportació % PNB 2014
37,20
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
632,30
IDH Índex 2013
59,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,60
Kilocalories al dia per capita 2014
3.111
Telèfon fix 100 hab 2013
52,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
108,10
Usuaris internet 100 hab 2011
72,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
68,00
Habitants per habitatge 2005
2,80