Bèlgica

País (Mapa)
Bèlgica
Superfície km²
30.528
Població estimada en milers juliol de 2015
11.299,20
Densitat estimada h/km² (2015)
370,10
Capital
Brussel·les
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
11.000.638
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
83,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
78,50
Població urbana (%) 2014
97,80
Blat (1.000 t) 2014
1.994,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
662,70
Patates (1.000 t) 2014
4380.60
Carn bovina (1.000 t) 2013
250,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
1.076,20
Aviram (1.000 t) 2013
367,00
Pesca (1.000 t) 2013
25,90
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
61,80
Prats i pastures
36,60
PNB $ EUA 2013 (en milions)
524.805
PNB $ EUA 2013 (per capita)
47261
% Població activa (2014) Agricultura
1,10
% Població activa (2014) Indústria
21,50
% Població activa (2014) Serveis
77,40
Importació % PNB 2014
81,70
Exportació % PNB 2014
83,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
25,40
IDH Índex 2013
21,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,60
Kilocalories al dia per capita 2014
3.710
Telèfon fix 100 hab 2013
41,40
Telèfon mòbil 100 hab 2013
110,90
Usuaris internet 100 hab 2011
78,00
Diaris per 1.000 hab 2004
164,60
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
65,00
Habitants per habitatge 2005
2,40