Belize

País (Mapa)
Belize
Tipus d’estat
Superfície km²
22.966
Població estimada en milers juliol de 2015
359,30
Densitat estimada h/km² (2015)
15,60
Capital
Belmopan
Llengua
Unitat monetària
dòlar de Belize
Població darrer cens
312.698
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
15,40
Taxa total de fecunditat 2015
2,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
73,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
67,40
Població urbana (%) 2014
44,10
Arròs (1.000 t) 2014
15,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
71,40
Cafè (1.000 t) 2013
0,10
Patates (1.000 t) 2014
1.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
1,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
1,30
Aviram (1.000 t) 2013
16,10
Pesca (1.000 t) 2013
40,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
20,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
47,80
Prats i pastures
31,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.624
PNB $ EUA 2013 (per capita)
4894
% Població activa (2014) Agricultura
26,20
% Població activa (2014) Indústria
16,50
% Població activa (2014) Serveis
57,30
Importació % PNB 2014
66,30
Exportació % PNB 2014
60,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,30
IDH Índex 2013
84,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
82,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,60
Kilocalories al dia per capita 2014
2.785
Telèfon fix 100 hab 2013
7,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
52,60
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
12,00
Habitants per habitatge 2005
4,60