Benín

País (Mapa)
Benín
Tipus d’estat
Superfície km²
112.622
Població estimada en milers juliol de 2015
10.879,80
Densitat estimada h/km² (2015)
96,60
Capital
Porto-Novo
Llengua
Unitat monetària
franc CFA
Població darrer cens
9.983.884
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,20
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
103,90
Taxa total de fecunditat 2015
4,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
61,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
58,30
Població urbana (%) 2014
43,50
Arròs (1.000 t) 2014
234,10
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.354,30
Cafè (1.000 t) 2013
0,10
Patates (1.000 t) 2014
0.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
31,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
8,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
5,10
Aviram (1.000 t) 2013
24,00
Pesca (1.000 t) 2013
43,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
8,80
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
75,20
Prats i pastures
16,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
8.307
PNB $ EUA 2013 (per capita)
805
% Població activa (2014) Agricultura
45,10
% Població activa (2014) Indústria
10,40
% Població activa (2014) Serveis
44,00
Importació % PNB 2014
34,60
Exportació % PNB 2014
18,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
2,60
IDH Índex 2013
165,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
38,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,30
Kilocalories al dia per capita 2014
2.798
Telèfon fix 100 hab 2013
1,50
Telèfon mòbil 100 hab 2013
93,30
Usuaris internet 100 hab 2011
4,00
Diaris per 1.000 hab 2004
0,30
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
5,00
Habitants per habitatge 2005
5,60