Bielorússia

País (Mapa)
Belarus
Tipus d’estat
Superfície km²
208.000
Població estimada en milers juliol de 2015
9.495,80
Densitat estimada h/km² (2015)
45,70
Capital
Minsk
Llengua
Unitat monetària
ruble
Població darrer cens
9.503.807
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
14,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
65,70
Població urbana (%) 2014
76,30
Blat (1.000 t) 2014
2.924,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
599,40
Patates (1.000 t) 2014
6279.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
315,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
476,90
Aviram (1.000 t) 2013
367,10
Pesca (1.000 t) 2013
14,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
62,30
Prats i pastures
36,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
71.710
PNB $ EUA 2013 (per capita)
7664
% Població activa (2014) Agricultura
9,60
% Població activa (2014) Indústria
33,20
% Població activa (2014) Serveis
57,20
Importació % PNB 2014
57,90
Exportació % PNB 2014
57,20
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
38,60
IDH Índex 2013
53,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,10
Kilocalories al dia per capita 2014
3.510
Telèfon fix 100 hab 2013
47,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
118,80
Usuaris internet 100 hab 2011
40,00
Diaris per 1.000 hab 2004
81,20
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
111,00
Habitants per habitatge 2005
2,60