Bolívia

País (Mapa)
Bolivia
Tipus d’estat
Superfície km²
1.098.581
Població estimada en milers juliol de 2015
10.724,70
Densitat estimada h/km² (2015)
9,80
Capital
La Paz
Unitat monetària
boliviano
Població darrer cens
10.059.856
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,50
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
65,70
Taxa total de fecunditat 2015
2,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
71,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
66,30
Població urbana (%) 2014
68,10
Arròs (1.000 t) 2014
333,40
Blat (1.000 t) 2014
263,10
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.084,00
Cafè (1.000 t) 2013
28,30
Patates (1.000 t) 2014
1104.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
217,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
18,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
90,50
Aviram (1.000 t) 2013
377,80
Pesca (1.000 t) 2013
8,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
10,40
Prats i pastures
89,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
30.601
PNB $ EUA 2013 (per capita)
2868
% Població activa (2014) Agricultura
32,10
% Població activa (2014) Indústria
20,00
% Població activa (2014) Serveis
47,90
Importació % PNB 2014
37,20
Exportació % PNB 2014
44,20
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
8,20
IDH Índex 2013
113,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
95,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,90
Kilocalories al dia per capita 2014
2.291
Telèfon fix 100 hab 2013
8,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
97,70
Usuaris internet 100 hab 2011
30,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
11,00
Habitants per habitatge 2005
4,20