Botswana

País (Mapa)
Botswana
Tipus d’estat
Superfície km²
582.000
Població estimada en milers juliol de 2015
2.262,50
Densitat estimada h/km² (2015)
3,90
Capital
Gaborone
Llengua
Unitat monetària
pula
Població darrer cens
2.024.904
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,90
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
37,50
Taxa total de fecunditat 2015
2,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
66,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
62,20
Població urbana (%) 2014
57,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
35,00
Carn bovina (1.000 t) 2013
47,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
7,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,50
Aviram (1.000 t) 2013
6,80
Pesca (1.000 t) 2013
0,40
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
1,00
Prats i pastures
99,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
14.778
PNB $ EUA 2013 (per capita)
7312
% Població activa (2014) Agricultura
26,40
% Població activa (2014) Indústria
17,50
% Població activa (2014) Serveis
56,10
Importació % PNB 2014
43,30
Exportació % PNB 2014
49,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
2,30
IDH Índex 2013
109,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
88,50
Despesa pública en educació % PNB 2012
9,50
Kilocalories al dia per capita 2014
2.345
Telèfon fix 100 hab 2013
8,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
160,60
Usuaris internet 100 hab 2011
7,00
Diaris per 1.000 hab 2004
41,40
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
18,00
Habitants per habitatge 2005
4,10