Bulgària

País (Mapa)
Bulgària
Tipus d’estat
Superfície km²
110.879
Població estimada en milers juliol de 2015
7.149,80
Densitat estimada h/km² (2015)
64,50
Capital
Sòfia
Llengua
Unitat monetària
lev
Població darrer cens
7.364.570
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
15,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
10,20
Taxa total de fecunditat 2015
1,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
70,90
Població urbana (%) 2014
73,60
Arròs (1.000 t) 2014
54,20
Blat (1.000 t) 2014
5.347,10
Blat de moro (1.000 t) 2014
3.137,50
Patates (1.000 t) 2014
132.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
19,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
12,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
72,00
Aviram (1.000 t) 2013
122,20
Pesca (1.000 t) 2013
21,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
63,90
Prats i pastures
33,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
54.481
PNB $ EUA 2013 (per capita)
7543
% Població activa (2014) Agricultura
6,90
% Població activa (2014) Indústria
30,30
% Població activa (2014) Serveis
62,80
Importació % PNB 2014
68,60
Exportació % PNB 2014
67,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
54,60
IDH Índex 2013
58,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
98,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,10
Kilocalories al dia per capita 2014
2.780
Telèfon fix 100 hab 2013
26,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
145,20
Usuaris internet 100 hab 2011
51,00
Diaris per 1.000 hab 2004
78,90
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
66,00
Habitants per habitatge 2005
2,70