Burkina Faso

País (Mapa)
Burkina Faso
Tipus d’estat
Superfície km²
274.222
Població estimada en milers juliol de 2015
18.105,60
Densitat estimada h/km² (2015)
66,00
Capital
Ouagadougou
Llengua
Unitat monetària
franc CFA
Població darrer cens
14.196.259
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,90
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
101,40
Taxa total de fecunditat 2015
5,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
60,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
57,60
Població urbana (%) 2014
29,00
Arròs (1.000 t) 2014
347,50
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.433,10
Patates (1.000 t) 2014
1.90
Carn bovina (1.000 t) 2013
75,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
41,30
Carn porcina (1.000 t) 2013
32,60
Aviram (1.000 t) 2013
37,90
Pesca (1.000 t) 2013
20,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
48,50
Prats i pastures
51,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
12.547
PNB $ EUA 2013 (per capita)
741
% Població activa (2014) Agricultura
67,40
% Població activa (2014) Indústria
10,10
% Població activa (2014) Serveis
22,50
Importació % PNB 2014
35,70
Exportació % PNB 2014
28,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
2,90
IDH Índex 2013
181,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
36,00
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,40
Kilocalories al dia per capita 2014
2.712
Telèfon fix 100 hab 2013
0,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
66,40
Usuaris internet 100 hab 2011
3,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
4,00
Habitants per habitatge 2005
6,00