Cambodja

País (Mapa)
Cambodja
Tipus d’estat
Superfície km²
181.035
Població estimada en milers juliol de 2015
15.577,90
Densitat estimada h/km² (2015)
86,00
Capital
Phnom Penh
Llengua
Unitat monetària
riel
Població darrer cens
13.395.682
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
28,60
Taxa total de fecunditat 2015
2,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
70,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
66,70
Població urbana (%) 2014
20,50
Arròs (1.000 t) 2014
9.324,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
550,00
Cafè (1.000 t) 2013
0,40
Carn bovina (1.000 t) 2013
73,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
86,10
Aviram (1.000 t) 2013
26,60
Pesca (1.000 t) 2013
729,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
70,70
Prats i pastures
26,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
15.250
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1329
% Població activa (2014) Agricultura
54,10
% Població activa (2014) Indústria
16,20
% Població activa (2014) Serveis
29,60
Importació % PNB 2014
75,80
Exportació % PNB 2014
68,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
7,20
IDH Índex 2013
136,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
77,20
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,60
Kilocalories al dia per capita 2014
2.508
Telèfon fix 100 hab 2013
2,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
133,90
Usuaris internet 100 hab 2011
3,00
Habitants per habitatge 2005
5,10