Canadà

País (Mapa)
Canadà
Superfície km²
9.984.670
Població estimada en milers juliol de 2015
35.939,90
Densitat estimada h/km² (2015)
3,60
Capital
Òttawa
Unitat monetària
dòlar canadenc
Població darrer cens
33.476.690
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
5,00
Taxa total de fecunditat 2015
1,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
80,20
Població urbana (%) 2014
81,60
Blat (1.000 t) 2014
29.280,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
11.486,80
Patates (1.000 t) 2014
4589.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
1.055,90
Carn ovina (1.000 t) 2013
16,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
2.526,90
Aviram (1.000 t) 2013
1.170,50
Pesca (1.000 t) 2013
1.024,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
7,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
68,60
Prats i pastures
23,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.838.964
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3731
% Població activa (2014) Agricultura
2,10
% Població activa (2014) Indústria
19,80
% Població activa (2014) Serveis
78,20
Importació % PNB 2014
32,50
Exportació % PNB 2014
31,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
74,70
IDH Índex 2013
8,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,40
Kilocalories al dia per capita 2014
3.410
Telèfon fix 100 hab 2013
48,10
Telèfon mòbil 100 hab 2013
80,60
Usuaris internet 100 hab 2011
83,00
Diaris per 1.000 hab 2004
174,50
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
32,00
Habitants per habitatge 2005
2,40