Cap Verd

País (Mapa)
Cap Verd
Tipus d’estat
Superfície km²
4.033
Població estimada en milers juliol de 2015
520,50
Densitat estimada h/km² (2015)
129,10
Capital
Praia
Llengua
Unitat monetària
escut de Cap Verd
Població darrer cens
491.683
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
21,90
Taxa total de fecunditat 2015
2,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
75,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
71,60
Població urbana (%) 2014
64,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
1,00
Cafè (1.000 t) 2013
0,10
Patates (1.000 t) 2014
8.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
3,00
Aviram (1.000 t) 2013
0,80
Pesca (1.000 t) 2013
23,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
62,70
Prats i pastures
33,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.861
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1008
% Població activa (2014) Agricultura
24,70
% Població activa (2014) Indústria
18,80
% Població activa (2014) Serveis
56,50
Importació % PNB 2014
30,30
Exportació % PNB 2014
31,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,60
IDH Índex 2013
123,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
87,60
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,00
Kilocalories al dia per capita 2014
2.845
Telèfon fix 100 hab 2013
13,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
100,10
Usuaris internet 100 hab 2011
32,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
21,00
Habitants per habitatge 2005
4,60