Colòmbia

País (Mapa)
Colombia
Tipus d’estat
Superfície km²
1.138.914
Població estimada en milers juliol de 2015
48.228,70
Densitat estimada h/km² (2015)
42,30
Capital
Bogotà
Llengua
Unitat monetària
peso colombià
Població darrer cens
41.468.384
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,90
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,90
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
23,60
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
70,70
Població urbana (%) 2014
76,20
Arròs (1.000 t) 2014
1.828,30
Blat (1.000 t) 2014
9,70
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.881,70
Cafè (1.000 t) 2013
653,20
Patates (1.000 t) 2014
1990.90
Carn bovina (1.000 t) 2013
848,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
10,30
Carn porcina (1.000 t) 2013
243,10
Aviram (1.000 t) 2013
1.276,80
Pesca (1.000 t) 2013
149,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
4,80
Prats i pastures
90,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
378.148
PNB $ EUA 2013 (per capita)
7826
% Població activa (2014) Agricultura
16,30
% Població activa (2014) Indústria
19,60
% Població activa (2014) Serveis
64,10
Importació % PNB 2014
21,50
Exportació % PNB 2014
16,00
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
101,30
IDH Índex 2013
98,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
94,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,40
Kilocalories al dia per capita 2014
2.848
Telèfon fix 100 hab 2013
14,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
104,10
Usuaris internet 100 hab 2011
40,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
10,00
Habitants per habitatge 2005
3,90