Comores

País (Mapa)
Comores
Tipus d’estat
Superfície km²
2.235
Població estimada en milers juliol de 2015
788,50
Densitat estimada h/km² (2015)
352,80
Capital
Moroni
Llengua
Unitat monetària
franc de les Comores
Població darrer cens
575.660
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
72,80
Taxa total de fecunditat 2015
4,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
65,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
61,90
Població urbana (%) 2014
28,20
Arròs (1.000 t) 2014
29,30
Blat de moro (1.000 t) 2014
8,30
Cafè (1.000 t) 2013
0,10
Patates (1.000 t) 2014
0.80
Carn bovina (1.000 t) 2013
1,30
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,50
Aviram (1.000 t) 2013
0,60
Pesca (1.000 t) 2013
10,40
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
37,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
52,90
Prats i pastures
9,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
622
PNB $ EUA 2013 (per capita)
846
% Població activa (2014) Agricultura
70,40
% Població activa (2014) Indústria
29,60
Importació % PNB 2014
56,40
Exportació % PNB 2014
17,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
142,00
IDH Índex 2013
159,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
77,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
7,60
Kilocalories al dia per capita 2014
2.110
Telèfon fix 100 hab 2013
3,10
Telèfon mòbil 100 hab 2013
47,30
Usuaris internet 100 hab 2011
6,00
Habitants per habitatge 2005
6,30