Costa d’Ivori

País (Mapa)
Costa D’Ivori
Tipus d’estat
Superfície km²
322.463
Població estimada en milers juliol de 2015
22.701,60
Densitat estimada h/km² (2015)
70,40
Capital
Yamoussoukro
Llengua
Unitat monetària
franc CFA
Població darrer cens
22.671.331
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
13,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
97,70
Taxa total de fecunditat 2015
4,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
52,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
51,10
Població urbana (%) 2014
53,50
Arròs (1.000 t) 2014
2.053,50
Blat de moro (1.000 t) 2014
680,00
Cafè (1.000 t) 2013
103,70
Carn bovina (1.000 t) 2013
31,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
12,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
7,30
Aviram (1.000 t) 2013
47,10
Pesca (1.000 t) 2013
81,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
21,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
14,20
Prats i pastures
64,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
28.593
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1407
% Població activa (2014) Agricultura
49,00
% Població activa (2014) Indústria
14,00
% Població activa (2014) Serveis
37,00
Importació % PNB 2014
39,40
Exportació % PNB 2014
43,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
13,00
IDH Índex 2013
171,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
43,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,60
Kilocalories al dia per capita 2014
2.800
Telèfon fix 100 hab 2013
1,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
95,40
Usuaris internet 100 hab 2011
2,00
Habitants per habitatge 2005
8,10