Costa Rica

País (Mapa)
Costa Rica
Tipus d’estat
Superfície km²
51.100
Població estimada en milers juliol de 2015
4.807,90
Densitat estimada h/km² (2015)
94,10
Capital
San José
Llengua
Unitat monetària
colón
Població darrer cens
4.301.712
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
4,90
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
11,20
Taxa total de fecunditat 2015
1,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
82,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
77,20
Població urbana (%) 2014
75,90
Arròs (1.000 t) 2014
223,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
10,70
Cafè (1.000 t) 2013
76,80
Patates (1.000 t) 2014
76.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
85,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
53,90
Aviram (1.000 t) 2013
108,40
Pesca (1.000 t) 2013
55,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
17,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
13,30
Prats i pastures
69,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
49.621
PNB $ EUA 2013 (per capita)
10185
% Població activa (2014) Agricultura
12,70
% Població activa (2014) Indústria
19,00
% Població activa (2014) Serveis
68,20
Importació % PNB 2014
37,20
Exportació % PNB 2014
35,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
18,90
IDH Índex 2013
68,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
97,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,30
Kilocalories al dia per capita 2014
2.961
Telèfon fix 100 hab 2013
19,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
146,00
Usuaris internet 100 hab 2011
42,00
Diaris per 1.000 hab 2004
64,70
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
12,00
Habitants per habitatge 2005
4,10