Croàcia

País (Mapa)
Croàcia
Tipus d’estat
Superfície km²
56.594
Població estimada en milers juliol de 2015
4.240,30
Densitat estimada h/km² (2015)
74,90
Capital
Zàgreb
Llengua
Unitat monetària
kuna
Població darrer cens
4.284.889
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
12,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,50
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
80,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
74,20
Població urbana (%) 2014
58,70
Blat (1.000 t) 2014
648,90
Blat de moro (1.000 t) 2014
2.047,00
Patates (1.000 t) 2014
160.80
Carn bovina (1.000 t) 2013
28,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
2,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
66,00
Aviram (1.000 t) 2013
32,80
Pesca (1.000 t) 2013
87,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
6,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
67,60
Prats i pastures
26,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
57.869
PNB $ EUA 2013 (per capita)
13490
% Població activa (2014) Agricultura
8,70
% Població activa (2014) Indústria
27,20
% Població activa (2014) Serveis
63,90
Importació % PNB 2014
43,60
Exportació % PNB 2014
45,70
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
62,10
IDH Índex 2013
47,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,30
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,30
Kilocalories al dia per capita 2014
3.180
Telèfon fix 100 hab 2013
36,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
114,50
Usuaris internet 100 hab 2011
71,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
54,00
Habitants per habitatge 2005
3,00