Cuba

País (Mapa)
Cuba
Tipus d’estat
Superfície km²
109.886
Població estimada en milers juliol de 2015
11.389,60
Densitat estimada h/km² (2015)
103,60
Capital
l’Havana
Llengua
Unitat monetària
peso cubà
Població darrer cens
11.167.325
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,90
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
6,50
Taxa total de fecunditat 2015
1,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
81,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
77,60
Població urbana (%) 2014
77,00
Arròs (1.000 t) 2014
576,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
427,30
Cafè (1.000 t) 2013
8,90
Patates (1.000 t) 2014
53.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
66,90
Carn ovina (1.000 t) 2013
14,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
193,20
Aviram (1.000 t) 2013
34,70
Pesca (1.000 t) 2013
51,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
5,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
54,00
Prats i pastures
40,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
78.694
PNB $ EUA 2013 (per capita)
6985
% Població activa (2014) Agricultura
18,60
% Població activa (2014) Indústria
17,20
% Població activa (2014) Serveis
64,20
Importació % PNB 2014
20,20
Exportació % PNB 2014
24,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
25,20
IDH Índex 2013
44,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
12,80
Kilocalories al dia per capita 2014
3.510
Telèfon fix 100 hab 2013
11,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
17,70
Usuaris internet 100 hab 2011
23,00
Diaris per 1.000 hab 2004
64,60
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
59,00
Habitants per habitatge 2005
3,30