Dinamarca

País (Mapa)
Dinamarca
Tipus d’estat
Superfície km²
43.094
Població estimada en milers juliol de 2015
5.669,10
Densitat estimada h/km² (2015)
131,60
Capital
Copenhaguen
Llengua
Unitat monetària
corona danesa
Població darrer cens
5.560.628
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,30
Taxa total de fecunditat 2015
1,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
82,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
78,50
Població urbana (%) 2014
87,50
Blat (1.000 t) 2014
4.940,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
72,90
Patates (1.000 t) 2014
1733.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
128,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
1.785,80
Aviram (1.000 t) 2013
173,60
Pesca (1.000 t) 2013
700,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
92,90
Prats i pastures
7,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
336.701
PNB $ EUA 2013 (per capita)
59921
% Població activa (2014) Agricultura
2,30
% Població activa (2014) Indústria
19,30
% Població activa (2014) Serveis
78,00
Importació % PNB 2014
48,40
Exportació % PNB 2014
53,70
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
75,40
IDH Índex 2013
10,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
8,70
Telèfon fix 100 hab 2013
37,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
127,10
Usuaris internet 100 hab 2011
90,00
Diaris per 1.000 hab 2004
352,70
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
35,00
Habitants per habitatge 2005
2,20