Djibouti

País (Mapa)
Djibouti
Tipus d’estat
Superfície km²
23.200
Població estimada en milers juliol de 2015
887,90
Densitat estimada h/km² (2015)
38,30
Capital
Djibouti
Llengua
Unitat monetària
franc de Djibouti
Població darrer cens
818.159
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
79,20
Taxa total de fecunditat 2015
3,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
64,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
60,70
Població urbana (%) 2014
77,30
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,00
Patates (1.000 t) 2014
0.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
6,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
4,70
Pesca (1.000 t) 2013
1,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
0,10
Prats i pastures
99,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.456
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1668
% Població activa (2014) Agricultura
74,90
% Població activa (2014) Indústria
25,10
Importació % PNB 2014
77,20
Exportació % PNB 2014
57,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
905,50
IDH Índex 2013
170,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
8,40
Kilocalories al dia per capita 2014
2.708
Telèfon fix 100 hab 2013
2,40
Telèfon mòbil 100 hab 2013
28,00
Usuaris internet 100 hab 2011
7,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
14,00
Habitants per habitatge 2005
5,30