Dominica

País (Mapa)
Dominica
Tipus d’estat
Superfície km²
751
Població estimada en milers juliol de 2015
72,70
Densitat estimada h/km² (2015)
96,80
Capital
Roseau
Llengua
Unitat monetària
dòlar del Carib Oriental
Població darrer cens
71.293
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
70,00
Població urbana (%) 2014
69,30
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,20
Cafè (1.000 t) 2013
0,30
Patates (1.000 t) 2014
67.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,40
Aviram (1.000 t) 2013
0,30
Pesca (1.000 t) 2013
0,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
69,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
23,10
Prats i pastures
7,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
498
PNB $ EUA 2013 (per capita)
6915
% Població activa (2014) Agricultura
20,70
% Població activa (2014) Indústria
79,30
Importació % PNB 2014
44,70
Exportació % PNB 2014
34,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
292,90
IDH Índex 2013
93,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
88,00
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,50
Kilocalories al dia per capita 2014
3.240
Telèfon fix 100 hab 2013
23,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
130,00
Usuaris internet 100 hab 2011
51,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
38,00
Habitants per habitatge 2005
3,60