Egipte

País (Mapa)
Egipte
Tipus d’estat
Superfície km²
1.002.000
Població estimada en milers juliol de 2015
91.508,10
Densitat estimada h/km² (2015)
91,30
Capital
el Caire
Llengua
Unitat monetària
lliura egípcia
Població darrer cens
72.798.031
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
21,80
Taxa total de fecunditat 2015
3,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
73,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
69,20
Població urbana (%) 2014
43,10
Arròs (1.000 t) 2014
6.000,00
Blat (1.000 t) 2014
9.279,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
5.800,00
Patates (1.000 t) 2014
4800.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
862,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
128,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,50
Aviram (1.000 t) 2013
946,10
Pesca (1.000 t) 2013
1.454,40
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
21,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
78,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
255.198
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3110
% Població activa (2014) Agricultura
28,00
% Població activa (2014) Indústria
24,10
% Població activa (2014) Serveis
47,90
Importació % PNB 2014
24,10
Exportació % PNB 2014
15,20
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
46,90
IDH Índex 2013
110,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
75,20
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,80
Kilocalories al dia per capita 2014
3.550
Telèfon fix 100 hab 2013
8,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
121,50
Usuaris internet 100 hab 2011
36,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
17,00
Habitants per habitatge 2005
4,60