Equador

País (Mapa)
Equador
Tipus d’estat
Superfície km²
283.561
Població estimada en milers juliol de 2015
16.144,40
Densitat estimada h/km² (2015)
56,90
Capital
Quito
Llengua
Unitat monetària
dòlar EUA
Població darrer cens
14.483.499
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,50
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
24,00
Taxa total de fecunditat 2015
2,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
73,40
Població urbana (%) 2014
63,50
Arròs (1.000 t) 2014
1.448,40
Blat (1.000 t) 2014
6,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.536,50
Cafè (1.000 t) 2013
7,80
Patates (1.000 t) 2014
443.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
260,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
6,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
217,70
Aviram (1.000 t) 2013
335,70
Pesca (1.000 t) 2013
851,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
18,80
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
15,70
Prats i pastures
65,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
94.473
PNB $ EUA 2013 (per capita)
6003
% Població activa (2014) Agricultura
25,30
% Població activa (2014) Indústria
20,40
% Població activa (2014) Serveis
54,30
Importació % PNB 2014
30,70
Exportació % PNB 2014
28,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
25,00
IDH Índex 2013
98,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
94,50
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,40
Kilocalories al dia per capita 2014
2.510
Telèfon fix 100 hab 2013
15,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
111,50
Usuaris internet 100 hab 2011
31,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
15,00
Habitants per habitatge 2005
4,20