Eritrea

País (Mapa)
Eritrea
Tipus d’estat
Superfície km²
117.600
Població estimada en milers juliol de 2015
5.227,80
Densitat estimada h/km² (2015)
44,50
Capital
Asmara
Llengua
Unitat monetària
nafka
Població darrer cens
2.748.304
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
53,50
Taxa total de fecunditat 2015
4,20
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
66,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
62,00
Població urbana (%) 2014
22,20
Blat (1.000 t) 2014
29,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
18,00
Patates (1.000 t) 2014
0.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
24,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
12,60
Aviram (1.000 t) 2013
1,70
Pesca (1.000 t) 2013
4,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
9,10
Prats i pastures
90,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
3.438
PNB $ EUA 2013 (per capita)
543
% Població activa (2014) Agricultura
74,40
% Població activa (2014) Indústria
25,60
Importació % PNB 2014
23,20
Exportació % PNB 2014
14,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
955,60
IDH Índex 2013
182,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
73,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,10
Kilocalories al dia per capita 2014
1.730
Telèfon fix 100 hab 2013
1,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
5,60
Usuaris internet 100 hab 2011
6,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
7,00
Habitants per habitatge 2005
5,30