Eslovènia

País (Mapa)
Slovenia
Tipus d’estat
Superfície km²
20.273
Població estimada en milers juliol de 2015
2.067,50
Densitat estimada h/km² (2015)
102,00
Capital
Liubliana
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
2.058.051
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,30
Taxa total de fecunditat 2015
1,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
83,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
77,60
Població urbana (%) 2014
49,70
Blat (1.000 t) 2014
173,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
350,70
Patates (1.000 t) 2014
96.80
Carn bovina (1.000 t) 2013
32,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
26,00
Aviram (1.000 t) 2013
48,20
Pesca (1.000 t) 2013
1,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
5,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
36,80
Prats i pastures
57,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
47.990
PNB $ EUA 2013 (per capita)
23161
% Població activa (2014) Agricultura
7,70
% Població activa (2014) Indústria
31,50
% Població activa (2014) Serveis
60,20
Importació % PNB 2014
68,70
Exportació % PNB 2014
76,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,00
IDH Índex 2013
25,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,70
Kilocalories al dia per capita 2014
3.260
Telèfon fix 100 hab 2013
47,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
110,20
Usuaris internet 100 hab 2011
72,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
46,00
Habitants per habitatge 2005
2,80