Espanya

País (Mapa)
Espanya
Tipus d’estat
Superfície km²
505.992
Població estimada en milers juliol de 2015
46.121,70
Densitat estimada h/km² (2015)
91,20
Capital
Madrid
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
46.815.915
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,30
Taxa total de fecunditat 2015
1,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
85,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
80,00
Població urbana (%) 2014
79,40
Arròs (1.000 t) 2014
863,60
Blat (1.000 t) 2014
6.471,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
4.692,00
Patates (1.000 t) 2014
2467.60
Carn bovina (1.000 t) 2013
580,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
127,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
3.523,10
Aviram (1.000 t) 2013
1.140,00
Pesca (1.000 t) 2013
1.257,90
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
17,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
45,40
Prats i pastures
37,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.393.040
PNB $ EUA 2013 (per capita)
29685
% Població activa (2014) Agricultura
4,20
% Població activa (2014) Indústria
19,50
% Població activa (2014) Serveis
76,30
Importació % PNB 2014
29,60
Exportació % PNB 2014
32,00
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
50,40
IDH Índex 2013
27,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
98,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,00
Kilocalories al dia per capita 2014
3.230
Telèfon fix 100 hab 2013
41,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
106,90
Usuaris internet 100 hab 2011
68,00
Diaris per 1.000 hab 2004
144,40
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
32,00
Habitants per habitatge 2005
2,90