Estats Units d’Amèrica

País (Mapa)
Estats Units D’Amèrica
Tipus d’estat
Superfície km²
9.629.091
Població estimada en milers juliol de 2015
321.773,60
Densitat estimada h/km² (2015)
33,40
Capital
Washington
Llengua
Unitat monetària
dòlar EUA
Població darrer cens
308.745.538
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
6,60
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
81,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
76,90
Població urbana (%) 2014
81,40
Arròs (1.000 t) 2014
10.026,00
Blat (1.000 t) 2014
55.395,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
361.091,10
Cafè (1.000 t) 2013
3,20
Patates (1.000 t) 2014
20056.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
11.698,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
70,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
9.876,70
Aviram (1.000 t) 2013
20.234,80
Pesca (1.000 t) 2013
5.672,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
38,90
Prats i pastures
60,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
16.768.050
PNB $ EUA 2013 (per capita)
52392
% Població activa (2014) Agricultura
1,60
% Població activa (2014) Indústria
17,20
% Població activa (2014) Serveis
81,20
Importació % PNB 2014
16,50
Exportació % PNB 2014
13,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
130,10
IDH Índex 2013
5,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,40
Kilocalories al dia per capita 2014
3.700
Telèfon fix 100 hab 2013
42,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
95,50
Usuaris internet 100 hab 2011
78,00
Diaris per 1.000 hab 2004
193,10
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
30,00
Habitants per habitatge 2005
2,60