Estònia

País (Mapa)
Estònia
Tipus d’estat
Superfície km²
45.227
Població estimada en milers juliol de 2015
1.312,60
Densitat estimada h/km² (2015)
29,00
Capital
Tal·lin
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
1.294.455
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
12,20
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,00
Taxa total de fecunditat 2015
1,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
81,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,20
Població urbana (%) 2014
67,60
Blat (1.000 t) 2014
615,50
Patates (1.000 t) 2014
117.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
11,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
60,90
Aviram (1.000 t) 2013
16,90
Pesca (1.000 t) 2013
70,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
66,90
Prats i pastures
32,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
24.880
PNB $ EUA 2013 (per capita)
19328
% Població activa (2014) Agricultura
3,90
% Població activa (2014) Indústria
30,50
% Població activa (2014) Serveis
65,50
Importació % PNB 2014
82,10
Exportació % PNB 2014
84,70
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
20,10
IDH Índex 2013
33,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,70
Kilocalories al dia per capita 2014
3.150
Telèfon fix 100 hab 2013
33,10
Telèfon mòbil 100 hab 2013
159,70
Usuaris internet 100 hab 2011
77,00
Diaris per 1.000 hab 2004
190,60
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
54,00
Habitants per habitatge 2005
2,30