França

País (Mapa)
França
Tipus d’estat
Superfície km²
551.500
Població estimada en milers juliol de 2015
64.395,30
Densitat estimada h/km² (2015)
116,80
Capital
París
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
62.765.235
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,60
Taxa total de fecunditat 2015
2,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
85,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
79,40
Població urbana (%) 2014
79,30
Arròs (1.000 t) 2014
83,40
Blat (1.000 t) 2014
38.966,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.854,20
Patates (1.000 t) 2014
8054.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
1.400,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
126,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
2.154,70
Aviram (1.000 t) 2013
1.941,00
Pesca (1.000 t) 2013
695,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
63,20
Prats i pastures
33,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
2.806.432
PNB $ EUA 2013 (per capita)
42339
% Població activa (2014) Agricultura
2,80
% Població activa (2014) Indústria
20,50
% Població activa (2014) Serveis
75,80
Importació % PNB 2014
30,50
Exportació % PNB 2014
28,70
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
5,50
IDH Índex 2013
20,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,90
Kilocalories al dia per capita 2014
3.520
Telèfon fix 100 hab 2013
60,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
98,50
Usuaris internet 100 hab 2011
80,00
Diaris per 1.000 hab 2004
163,50
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
69,00
Habitants per habitatge 2005
2,30