Gabon

País (Mapa)
Gabon
Tipus d’estat
Superfície km²
267.668
Població estimada en milers juliol de 2015
1.725,30
Densitat estimada h/km² (2015)
6,40
Capital
Libreville
Llengua
Unitat monetària
franc CFA
Població darrer cens
1.269.732
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
56,20
Taxa total de fecunditat 2015
3,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
65,70
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
64,10
Població urbana (%) 2014
86,90
Arròs (1.000 t) 2014
1,70
Blat de moro (1.000 t) 2014
45,80
Cafè (1.000 t) 2013
0,20
Carn bovina (1.000 t) 2013
1,20
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
3,40
Aviram (1.000 t) 2013
3,70
Pesca (1.000 t) 2013
33,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
6,30
Prats i pastures
90,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
16.970
PNB $ EUA 2013 (per capita)
10151
% Població activa (2014) Agricultura
28,10
% Població activa (2014) Indústria
71,90
Importació % PNB 2014
35,30
Exportació % PNB 2014
51,00
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
4,70
IDH Índex 2013
112,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
83,20
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,50
Kilocalories al dia per capita 2014
2.812
Telèfon fix 100 hab 2013
1,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
214,80
Usuaris internet 100 hab 2011
8,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
63,00
Habitants per habitatge 2005
5,00