Gran Bretanya

País (Mapa)
United Kingdom
Tipus d’estat
Superfície km²
242.900
Població estimada en milers juliol de 2015
64.715,80
Densitat estimada h/km² (2015)
266,40
Capital
Londres
Llengua
Unitat monetària
lliura esterlina
Població darrer cens
63.379.787
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,50
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
82,70
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
78,90
Població urbana (%) 2014
82,30
Blat (1.000 t) 2014
16.621,00
Patates (1.000 t) 2014
4213.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
847,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
289,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
778,10
Aviram (1.000 t) 2013
1.681,40
Pesca (1.000 t) 2013
827,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
35,30
Prats i pastures
64,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
2.678.455
PNB $ EUA 2013 (per capita)
42423
% Població activa (2014) Agricultura
1,10
% Població activa (2014) Indústria
18,90
% Població activa (2014) Serveis
79,10
Importació % PNB 2014
30,20
Exportació % PNB 2014
28,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
107,70
IDH Índex 2013
14,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,20
Kilocalories al dia per capita 2014
3.420
Telèfon fix 100 hab 2013
52,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
124,60
Usuaris internet 100 hab 2011
82,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
33,00
Habitants per habitatge 2005
2,40