Grècia

País (Mapa)
Grècia
Tipus d’estat
Superfície km²
131.957
Població estimada en milers juliol de 2015
10.954,60
Densitat estimada h/km² (2015)
83,00
Capital
Atenes
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
10.816.286
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,90
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,10
Taxa total de fecunditat 2015
1,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
78,20
Població urbana (%) 2014
77,70
Arròs (1.000 t) 2014
269,40
Blat (1.000 t) 2014
1.651,30
Blat de moro (1.000 t) 2014
2.169,90
Patates (1.000 t) 2014
642.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
76,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
113,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
102,30
Aviram (1.000 t) 2013
119,20
Pesca (1.000 t) 2013
208,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
14,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
30,70
Prats i pastures
55,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
242.230
PNB $ EUA 2013 (per capita)
21768
% Població activa (2014) Agricultura
13,00
% Població activa (2014) Indústria
15,10
% Població activa (2014) Serveis
71,80
Importació % PNB 2014
35,30
Exportació % PNB 2014
33,00
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
514,40
IDH Índex 2013
29,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
97,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,10
Kilocalories al dia per capita 2014
3.650
Telèfon fix 100 hab 2013
47,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
116,80
Usuaris internet 100 hab 2011
53,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
48,00
Habitants per habitatge 2005
3,00