Guatemala

País (Mapa)
Guatemala
Tipus d’estat
Superfície km²
108.889
Població estimada en milers juliol de 2015
16.342,90
Densitat estimada h/km² (2015)
150,10
Capital
Guatemala
Llengua
Unitat monetària
quetzal
Població darrer cens
11.237.196
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
28,80
Taxa total de fecunditat 2015
3,20
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
75,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
68,50
Població urbana (%) 2014
51,10
Arròs (1.000 t) 2014
33,20
Blat (1.000 t) 2014
1,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.847,20
Cafè (1.000 t) 2013
253,20
Patates (1.000 t) 2014
525.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
83,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
3,50
Carn porcina (1.000 t) 2013
61,80
Aviram (1.000 t) 2013
171,80
Pesca (1.000 t) 2013
38,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
21,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
34,10
Prats i pastures
44,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
53.797
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3478
% Població activa (2014) Agricultura
32,70
% Població activa (2014) Indústria
17,10
% Població activa (2014) Serveis
50,20
Importació % PNB 2014
33,20
Exportació % PNB 2014
23,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
18,30
IDH Índex 2013
125,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
79,30
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,00
Kilocalories al dia per capita 2014
2.449
Telèfon fix 100 hab 2013
12,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
140,40
Usuaris internet 100 hab 2011
12,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
6,00
Habitants per habitatge 2005
4,50