Guinea

País (Mapa)
Guinea
Tipus d’estat
Superfície km²
245.857
Població estimada en milers juliol de 2015
12.608,60
Densitat estimada h/km² (2015)
51,30
Capital
Conakry
Llengua
Unitat monetària
franc de Guinea
Població darrer cens
10.628.972
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
91,50
Taxa total de fecunditat 2015
4,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
59,70
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
58,70
Població urbana (%) 2014
36,70
Arròs (1.000 t) 2014
1.971,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
652,00
Cafè (1.000 t) 2013
18,00
Patates (1.000 t) 2014
13.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
56,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
15,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
2,40
Aviram (1.000 t) 2013
6,50
Pesca (1.000 t) 2013
127,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
20,00
Prats i pastures
75,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
7.219
PNB $ EUA 2013 (per capita)
615
% Població activa (2014) Agricultura
74,80
% Població activa (2014) Indústria
5,60
% Població activa (2014) Serveis
19,30
Importació % PNB 2014
53,00
Exportació % PNB 2014
27,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,30
IDH Índex 2013
179,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
30,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,50
Kilocalories al dia per capita 2014
2.619
Telèfon fix 100 hab 2013
0,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
63,30
Usuaris internet 100 hab 2011
1,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
3,00
Habitants per habitatge 2005
4,00