Guinea Equatorial

País (Mapa)
Guinea Equatorial
Tipus d’estat
Superfície km²
28.051
Població estimada en milers juliol de 2015
845,10
Densitat estimada h/km² (2015)
30,10
Capital
Malabo
Unitat monetària
franc CFA
Població darrer cens
1.014.999
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,90
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
101,90
Taxa total de fecunditat 2015
4,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
59,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
56,60
Població urbana (%) 2014
39,80
Cafè (1.000 t) 2013
4,40
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,20
Aviram (1.000 t) 2013
0,20
Pesca (1.000 t) 2013
8,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
23,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
42,80
Prats i pastures
34,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
18.532
PNB $ EUA 2013 (per capita)
24480
% Població activa (2014) Agricultura
65,70
% Població activa (2014) Indústria
34,30
Importació % PNB 2014
69,90
Exportació % PNB 2014
88,00
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,40
IDH Índex 2013
144,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
95,30
Despesa pública en educació % PNB 2012
0,60
Telèfon fix 100 hab 2013
2,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
67,50
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
21,00
Habitants per habitatge 2005
6,40