Guyana

País (Mapa)
Guyana
Tipus d’estat
Superfície km²
214.969
Població estimada en milers juliol de 2015
767,10
Densitat estimada h/km² (2015)
3,60
Capital
Georgetown
Llengua
Unitat monetària
dòlar de Guyana
Població darrer cens
747.884
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,20
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
39,80
Taxa total de fecunditat 2015
2,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
68,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
64,20
Població urbana (%) 2014
28,50
Arròs (1.000 t) 2014
977,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
4,00
Cafè (1.000 t) 2013
0,40
Carn bovina (1.000 t) 2013
2,30
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,60
Aviram (1.000 t) 2013
29,20
Pesca (1.000 t) 2013
49,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
73,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
25,00
Prats i pastures
73,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
2.990
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3739
% Població activa (2014) Agricultura
15,40
% Població activa (2014) Indústria
84,60
Importació % PNB 2014
33,50
Exportació % PNB 2014
84,70
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
2,30
IDH Índex 2013
121,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
88,50
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,20
Kilocalories al dia per capita 2014
2.772
Telèfon fix 100 hab 2013
19,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
69,40
Usuaris internet 100 hab 2011
32,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
20,00
Habitants per habitatge 2005
4,10