Hondures

País (Mapa)
Hondures
Tipus d’estat
Superfície km²
112.492
Població estimada en milers juliol de 2015
8.075,10
Densitat estimada h/km² (2015)
71,80
Capital
Tegucigalpa
Llengua
Unitat monetària
lempira
Població darrer cens
6.071.200
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
37,90
Taxa total de fecunditat 2015
2,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
75,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
70,90
Població urbana (%) 2014
54,10
Arròs (1.000 t) 2014
49,70
Blat (1.000 t) 2014
1,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
400,00
Cafè (1.000 t) 2013
273,50
Patates (1.000 t) 2014
27.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
63,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,30
Carn porcina (1.000 t) 2013
13,00
Aviram (1.000 t) 2013
153,50
Pesca (1.000 t) 2013
79,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
13,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
31,70
Prats i pastures
54,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
18.569
PNB $ EUA 2013 (per capita)
2293
% Població activa (2014) Agricultura
35,80
% Població activa (2014) Indústria
18,80
% Població activa (2014) Serveis
45,40
Importació % PNB 2014
65,70
Exportació % PNB 2014
46,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
7,00
IDH Índex 2013
129,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
88,50
Kilocalories al dia per capita 2014
2.726
Telèfon fix 100 hab 2013
7,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
95,90
Usuaris internet 100 hab 2011
16,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
8,00
Habitants per habitatge 2005
4,40