Hongria

País (Mapa)
Hongria
Tipus d’estat
Superfície km²
93.028
Població estimada en milers juliol de 2015
9.855,00
Densitat estimada h/km² (2015)
105,90
Capital
Budapest
Llengua
Unitat monetària
fòrint
Població darrer cens
9.937.628
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
13,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
5,30
Taxa total de fecunditat 2015
1,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
71,60
Població urbana (%) 2014
70,80
Arròs (1.000 t) 2014
7,90
Blat (1.000 t) 2014
5.261,90
Blat de moro (1.000 t) 2014
9.315,10
Patates (1.000 t) 2014
567.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
23,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
12,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
378,60
Aviram (1.000 t) 2013
420,50
Pesca (1.000 t) 2013
21,40
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
82,40
Prats i pastures
14,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
133.423
PNB $ EUA 2013 (per capita)
13403
% Població activa (2014) Agricultura
4,60
% Població activa (2014) Indústria
30,50
% Població activa (2014) Serveis
64,50
Importació % PNB 2014
81,20
Exportació % PNB 2014
88,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
145,30
IDH Índex 2013
43,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,90
Kilocalories al dia per capita 2014
3.460
Telèfon fix 100 hab 2013
29,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
116,40
Usuaris internet 100 hab 2011
59,00
Diaris per 1.000 hab 2004
211,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
71,00
Habitants per habitatge 2005
2,50