Iemen

País (Mapa)
Yemen
Tipus d’estat
Superfície km²
527.968
Població estimada en milers juliol de 2015
26.832,20
Densitat estimada h/km² (2015)
50,80
Capital
Sanà
Llengua
Unitat monetària
rial del Iemen
Població darrer cens
19.685.161
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
69,10
Taxa total de fecunditat 2015
4,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
65,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
62,70
Població urbana (%) 2014
34,00
Blat (1.000 t) 2014
192,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
65,30
Cafè (1.000 t) 2013
20,00
Patates (1.000 t) 2014
265.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
112,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
110,70
Aviram (1.000 t) 2013
150,50
Pesca (1.000 t) 2013
210,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
5,00
Prats i pastures
93,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
34.714
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1422
% Població activa (2014) Agricultura
24,70
% Població activa (2014) Indústria
18,80
% Població activa (2014) Serveis
56,20
Importació % PNB 2014
34,30
Exportació % PNB 2014
30,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
7,80
IDH Índex 2013
154,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
70,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,20
Kilocalories al dia per capita 2014
2.223
Telèfon fix 100 hab 2013
4,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
69,00
Usuaris internet 100 hab 2011
15,00
Diaris per 1.000 hab 2004
4,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
7,00
Habitants per habitatge 2005
6,80