Indonèsia

País (Mapa)
Indonèsia
Tipus d’estat
Superfície km²
1.904.569
Població estimada en milers juliol de 2015
257.563,80
Densitat estimada h/km² (2015)
135,20
Capital
Jakarta
Unitat monetària
rupia indonèsia
Població darrer cens
237.641.326
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,20
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
28,30
Taxa total de fecunditat 2015
2,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
71,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
67,00
Població urbana (%) 2014
53,00
Arròs (1.000 t) 2014
70.846,50
Blat de moro (1.000 t) 2014
19.008,40
Cafè (1.000 t) 2013
698,90
Patates (1.000 t) 2014
1316.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
585,90
Carn ovina (1.000 t) 2013
112,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
767,70
Aviram (1.000 t) 2013
1.872,40
Pesca (1.000 t) 2013
9.921,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
36,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
43,10
Prats i pastures
20,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
868.345
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3475
% Població activa (2014) Agricultura
34,30
% Població activa (2014) Indústria
21,00
% Població activa (2014) Serveis
44,80
Importació % PNB 2014
24,50
Exportació % PNB 2014
23,70
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
277,00
IDH Índex 2013
108,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
93,90
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.776
Telèfon fix 100 hab 2013
12,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
125,40
Usuaris internet 100 hab 2011
18,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
6,00
Habitants per habitatge 2005
3,90