Iraq

País (Mapa)
Irak
Tipus d’estat
Superfície km²
438.317
Població estimada en milers juliol de 2015
36.423,40
Densitat estimada h/km² (2015)
83,10
Capital
Bagdad
Llengua
Unitat monetària
dinar iraquià
Població darrer cens
19.184.543
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
35,30
Taxa total de fecunditat 2015
4,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
71,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
67,40
Població urbana (%) 2014
69,40
Arròs (1.000 t) 2014
435,90
Blat (1.000 t) 2014
3.800,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
866,00
Patates (1.000 t) 2014
646.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
52,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
58,80
Aviram (1.000 t) 2013
85,60
Pesca (1.000 t) 2013
70,90
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
48,70
Prats i pastures
48,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
195.517
PNB $ EUA 2013 (per capita)
5790
% Població activa (2014) Agricultura
23,40
% Població activa (2014) Indústria
18,20
% Població activa (2014) Serveis
58,30
Importació % PNB 2014
36,30
Exportació % PNB 2014
40,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
58,10
IDH Índex 2013
120,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
79,70
Kilocalories al dia per capita 2014
2.568
Telèfon fix 100 hab 2013
5,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
96,10
Usuaris internet 100 hab 2011
5,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
13,00
Habitants per habitatge 2005
6,40