Islàndia

País (Mapa)
Iceland
Tipus d’estat
Superfície km²
103.000
Població estimada en milers juliol de 2015
329,40
Densitat estimada h/km² (2015)
3,20
Capital
Reykjavík
Llengua
Unitat monetària
corona islandesa
Població darrer cens
281.154
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
2,40
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
81,20
Població urbana (%) 2014
94,00
Patates (1.000 t) 2014
8.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
4,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
9,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
6,40
Aviram (1.000 t) 2013
7,90
Pesca (1.000 t) 2013
1.373,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
7,70
Prats i pastures
92,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
15.330
PNB $ EUA 2013 (per capita)
46520
% Població activa (2014) Agricultura
4,20
% Població activa (2014) Indústria
18,20
% Població activa (2014) Serveis
77,10
Importació % PNB 2014
47,10
Exportació % PNB 2014
53,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
4,20
IDH Índex 2013
13,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
7,60
Kilocalories al dia per capita 2014
3.340
Telèfon fix 100 hab 2013
51,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
108,10
Usuaris internet 100 hab 2011
95,00
Diaris per 1.000 hab 2004
551,60
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
58,00
Habitants per habitatge 2005
2,90