Israel

País (Mapa)
Israel
Tipus d’estat
Superfície km²
22.072
Població estimada en milers juliol de 2015
8.064,00
Densitat estimada h/km² (2015)
365,40
Capital
Jerusalem
Llengua
Unitat monetària
xéquel
Població darrer cens
7.412.180
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,00
Taxa total de fecunditat 2015
3,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
80,80
Població urbana (%) 2014
92,10
Blat (1.000 t) 2014
126,30
Blat de moro (1.000 t) 2014
163,60
Patates (1.000 t) 2014
627.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
132,20
Carn ovina (1.000 t) 2013
12,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
16,20
Aviram (1.000 t) 2013
531,80
Pesca (1.000 t) 2013
25,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
15,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
58,00
Prats i pastures
26,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
291.566
PNB $ EUA 2013 (per capita)
37704
% Població activa (2014) Agricultura
1,10
% Població activa (2014) Indústria
17,60
% Població activa (2014) Serveis
79,70
Importació % PNB 2014
30,50
Exportació % PNB 2014
31,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
97,10
IDH Índex 2013
19,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
97,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,60
Kilocalories al dia per capita 2014
3.570
Telèfon fix 100 hab 2013
37,50
Telèfon mòbil 100 hab 2013
122,80
Usuaris internet 100 hab 2011
70,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
35,00
Habitants per habitatge 2005
3,40