Itàlia

País (Mapa)
Itàlia
Tipus d’estat
Superfície km²
301.336
Població estimada en milers juliol de 2015
59.797,70
Densitat estimada h/km² (2015)
198,40
Capital
Roma
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
59.433.744
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,90
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
2,40
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
85,70
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
80,90
Població urbana (%) 2014
68,80
Arròs (1.000 t) 2014
1.386,10
Blat (1.000 t) 2014
7.141,90
Blat de moro (1.000 t) 2014
9.239,50
Patates (1.000 t) 2014
1365.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
854,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
43,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
1.480,80
Aviram (1.000 t) 2013
1.252,20
Pesca (1.000 t) 2013
339,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
18,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
48,80
Prats i pastures
33,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
2.149.485
PNB $ EUA 2013 (per capita)
35243
% Població activa (2014) Agricultura
3,50
% Població activa (2014) Indústria
27,10
% Població activa (2014) Serveis
69,50
Importació % PNB 2014
26,20
Exportació % PNB 2014
29,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
142,20
IDH Índex 2013
26,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,20
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,50
Kilocalories al dia per capita 2014
3.610
Telèfon fix 100 hab 2013
34,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
158,80
Usuaris internet 100 hab 2011
57,00
Diaris per 1.000 hab 2004
137,10
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
36,00
Habitants per habitatge 2005
2,50