Jordània

País (Mapa)
Jordània
Tipus d’estat
Superfície km²
89.342
Població estimada en milers juliol de 2015
7.594,50
Densitat estimada h/km² (2015)
85,00
Capital
Amman
Llengua
Unitat monetària
dinar jordà
Població darrer cens
5.103.639
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
3,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
18,40
Taxa total de fecunditat 2015
3,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
75,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,60
Població urbana (%) 2014
83,40
Blat (1.000 t) 2014
27,50
Blat de moro (1.000 t) 2014
9,50
Patates (1.000 t) 2014
204.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
19,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
23,50
Aviram (1.000 t) 2013
197,50
Pesca (1.000 t) 2013
1,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
8,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
17,50
Prats i pastures
74,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
33.594
PNB $ EUA 2013 (per capita)
4618
% Població activa (2014) Agricultura
1,80
% Població activa (2014) Indústria
18,50
% Població activa (2014) Serveis
79,60
Importació % PNB 2014
69,20
Exportació % PNB 2014
43,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
24,80
IDH Índex 2013
77,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
96,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,00
Kilocalories al dia per capita 2014
3.154
Telèfon fix 100 hab 2013
5,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
141,80
Usuaris internet 100 hab 2011
35,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
18,00
Habitants per habitatge 2005
5,40